• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE PRZEZ TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH – USŁUGI OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO – WYKONYWANIE BADAŃ TK, RTG NR 01/07/2024 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 08.07.2024R. GODZ. 10.00)
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE PRZEZ TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH – USŁUGI OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO – WYKONYWANIE BADAŃ TK, RTG NR 01/07/2024 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 08.07.2024R. GODZ. 10.00)

1 lipca, 2024

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

Zegadłowicza 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

 

rodzaj świadczeń: udzielanie przez techników elektroradiologii świadczeń medycznych – usługi obrazowania medycznego -wykonywanie badań TK , RTG

Zakres : wykonywanie przez technika elektroradiologii badań TK i RTG.

ogloszenie konkursu

szczegolowe warunki konkursu

formularz oferty