• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ POLEGAJĄCYCH NA OCENIE STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO NR 06/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN. 20.12.2023 GODZ. 10.30) – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ POLEGAJĄCYCH NA OCENIE STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO NR 06/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN. 20.12.2023 GODZ. 10.30) – ROZSTRZYGNIĘTY

15 grudnia, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. ZEGADŁOWICZA 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób szpitalnych

Zakres  : ocena stanu epidemiologicznego komórek organizacyjnych Udzielającego Zamówienia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz potrzeb Udzielającego zamówienia, w tym udział w zespole zakażeń szpitalnych. 

ogłoszenie

formularz

szczegółowe warunki

Rozstrzygnięcie Konkursu