• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 01/02/2023 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 01/02/2023 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI – ROZSTRZYGNIĘTY

15 marca, 2023

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 01/02/2023

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: Świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki. 

Zakres I         Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Bloku Operacyjnego przez Pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego Udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zakres II       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez Pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Zakres III     Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie  Diagnostyki Obrazowej

Zakres IV      Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, zapewniające całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach szpitalnych, Izbie Przyjęć i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym:

  • Oddział Chirurgii Ogólnej
  • Oddział Chorób Wewnętrznych I
  • Oddział Dermatologii i Wenerologii
  • Oddział Geriatrii i Diabetologii
  • Oddział Urologii
  • Oddział Psychiatryczny dla Chorych Somatycznie
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
  • Izba Przyjęć
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

PLIKI DO POBRANIA:

Pełna treść ogłoszenia

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

Rozstrzygnięcie Konkursu