• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O PROFILU ZACHOWAWCZYM W ODDZIALE GERIATRII I DIABETOLOGII NR 07/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN. 22.12.2023 GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O PROFILU ZACHOWAWCZYM W ODDZIALE GERIATRII I DIABETOLOGII NR 07/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN. 22.12.2023 GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘTY

19 grudnia, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. ZEGADŁOWICZA 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

 

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych o profilu zachowawczym, w Oddziale Geriatrii i Diabetologii, w innych Oddziałach o profilu zachowawczym, w tym w formie dyżurów w Obszarze Internistycznym, w Izbie Przyjęć, konsultacji w innych Oddziałach Udzielającego zamówienia przez lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji z dziedziny gerontologii, geriatrii, chorób wewnętrznych.

ogłoszenie konkursowe

szczegółowe warunki konkursu

formularz oferty

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA