• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU W PORADNI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU 02/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN. 14.12.2023.GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘCIE
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU W PORADNI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU 02/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN. 14.12.2023.GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘCIE

7 grudnia, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. ZEGADŁOWICZA 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: Specjalistyczne leczenie ambulatoryjne

Zakres  : Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w obiekcie przy ul. Zegadłowicza 3, przez lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

 

 

Ogłoszenie Konkursu

Formularz oferty

Szczegółowe warunki konkursu

MODYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA