• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ Z OTOLARYNGOLOGIĄ I UROLOGIĄ   NR 02/03/2024R. (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 18.03.2024r. – godz. 10.00) – rozstrzygnięty
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ Z OTOLARYNGOLOGIĄ I UROLOGIĄ   NR 02/03/2024R. (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 18.03.2024r. – godz. 10.00) – rozstrzygnięty

8 marca, 2024

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. Zegadłowicza 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii, chirurgii ogólnej, w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią i Urologią, w innych oddziałach o profilu zabiegowym, Izbie Przyjęć i w innych jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia przez lekarzy specjalistów, z dziedziny chirurgii, chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią i Urologią.

 

ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki

formularz oferty

ogłoszenie rozstrzygnięcia