• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM   NR 01/05/2024R. (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 16.05.2024r. – godz. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM   NR 01/05/2024R. (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 16.05.2024r. – godz. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘTY

8 maja, 2024

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. Zegadłowicza 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii, w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym, w innych oddziałach o profilu zachowawczym, Izbie Przyjęć i w innych jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia przez lekarzy specjalistów z dziedziny neurologii.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

formularz oferty

ogłoszenie rozstrzygnięcia