• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE SWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODDZIALE NOWORODKÓW I WCZESNIAKÓW NR 03/04/2024 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 10.05.2024 GODZ. 11.00) ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE SWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODDZIALE NOWORODKÓW I WCZESNIAKÓW NR 03/04/2024 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 10.05.2024 GODZ. 11.00) ROZSTRZYGNIĘTY

30 kwietnia, 2024

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

ul. Zegadłowicza 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neonatologii w Oddziale Noworodków i Wcześniaków na II poziomie referencyjności przez lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie neonatologii lub pediatrii. 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

ogłoszenie rozstrzygnięcia