• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODDZIALE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII ARTROSKOPOWEJ NR 04/02/2024R. (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 08.03.2024r. – godz. 10.00)- ROZSTRZYGNIĘCIE
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ODDZIALE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII ARTROSKOPOWEJ NR 04/02/2024R. (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 08.03.2024r. – godz. 10.00)- ROZSTRZYGNIĘCIE

29 lutego, 2024

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. Zegadłowicza 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej, w innych jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia i Izbie Przyjęć.

ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

formularz oferty

ogłoszenie rozstrzygnięcia.