• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY Z ZAKRESU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ NR 03/02/2024 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 06.03.2024R. GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY Z ZAKRESU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ NR 03/02/2024 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 06.03.2024R. GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘTY

28 lutego, 2024

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. Zegadłowicza 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: usługi obrazowania medycznego (Kod CPV 85150000-5)

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej

ogłoszenie konkursu

szczegółowe warunki konkursu

formularz oferty

ogłoszenie rozstrzygnięcia