• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LOGOPEDĘ W ODDZIALE NEUROLOGII Z POD. UDAROWYM NR 07/12/2022 ( SKŁADANIE OFERT DO DNIA 28.12.2022 GODZ. 10:00)
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LOGOPEDĘ W ODDZIALE NEUROLOGII Z POD. UDAROWYM NR 07/12/2022 ( SKŁADANIE OFERT DO DNIA 28.12.2022 GODZ. 10:00)

21 grudnia, 2022

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 07/12/2022

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez logopedę w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz innych jednostkach organizacyjnych szpitala

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie Konkursu

Szczegółowe Warunki Konkursu

Formularz Oferty

Wzór umowy Konkursowej