• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ NEUROLOGOPEDĘ W ODDZIALE NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM I W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO LECZNICZYM NR 01/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN. 13.12.2023.GODZ. 09.00) – ROZSTRZYGNIĘCIE
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ NEUROLOGOPEDĘ W ODDZIALE NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM I W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO LECZNICZYM NR 01/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN. 13.12.2023.GODZ. 09.00) – ROZSTRZYGNIĘCIE

7 grudnia, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. ZEGADŁOWICZA 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne oraz świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym / opiekuńczo-leczniczym

Zakres 1 : Realizowanie świadczeń zdrowotnych przez Neurologopedę w Oddziale Neurologii z pododdziałem Udarowym i w Zakładzie Opiekuńczo-leczniczym

          Zakres 2 : Realizowanie świadczeń zdrowotnych przez Neurologopedę w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

Ogłoszenie Konkursu

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA