• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ NEUROLOGOPEDĘ W ODDZIALE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ NR 01.04.2024. (SKŁADANIE OFERT DO 23.04.2024 GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ NEUROLOGOPEDĘ W ODDZIALE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ NR 01.04.2024. (SKŁADANIE OFERT DO 23.04.2024 GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘTY

16 kwietnia, 2024

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. Zegadłowicza 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez neurologopedę w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

ogłoszenie

szczegółowe warunki konkursu

formularz oferty

Ogłoszenie rozstrzygnięcia