• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH NR 01/02/2024 (SKŁ. OFERT. DO DNIA 16.02.2024R. GODZ. 16.00) – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH NR 01/02/2024 (SKŁ. OFERT. DO DNIA 16.02.2024R. GODZ. 16.00) – ROZSTRZYGNIĘTY

9 lutego, 2024

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. Zegadłowicza 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

rodzaj świadczeń: świadczenia zdrowotnych realizowanych przez Pielęgniarki w jednostkach organizacyjnych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.

w restrukturyzacji

Zakres I : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki zapewniające całodobowo opiekę pielęgniarską w Oddziale Urologii.

Zakres II : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki zapewniające całodobowo opiekę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Zakres III : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki na Bloku Operacyjnym.

Ogłoszenie konkursowe

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

Ogłoszenie rozstrzygnięcia