• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NR 01/05/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 24.05.2023 GODZ. 10:00) – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NR 01/05/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 24.05.2023 GODZ. 10:00) – ROZSTRZYGNIĘTY

15 maja, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki

Zakres :

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez Pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Ogłoszenie konkursowe

Szczegółowe warunki

Formularz oferty

Ogłoszenie rozstrzynięcia konkursu OAiIT