• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W RAMACH BLOKU OPERACYJNEGO ORAZ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ, KONKURS NR 02/07/2024 (SKŁADANIE OFERT DO 09.07.2024 GODZ. 10.00)
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W RAMACH BLOKU OPERACYJNEGO ORAZ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ, KONKURS NR 02/07/2024 (SKŁADANIE OFERT DO 09.07.2024 GODZ. 10.00)

2 lipca, 2024

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

ul. Zegadłowicza 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: świadczenia zdrowotne realizowane przez Pielęgniarki w jednostkach organizacyjnych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji.

(Kod CPV: 85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny)

Zakres I: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki w ramach Bloku Operacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Zakres II: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty