• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO NR 01/11/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN. 24.11.2023 GODZ. 12.00) – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO NR 01/11/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN. 24.11.2023 GODZ. 12.00) – ROZSTRZYGNIĘTY

20 listopada, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: świadczenia zdrowotne realizowane przez Pielęgniarki i ratowników medycznych w jednostkach organizacyjnych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Zakres I: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki zapewniające całodobową opiekę pielęgniarską w Oddziale Urologii.

Zakres II: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych lub Pielęgniarki zapewniające całodobową opiekę pielęgniarską w Izbie Przyjęć.

Zakres III: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki zapewniające całodobową opiekę pielęgniarską w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Zakres IV: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki na Bloku Operacyjnym.

Ogłoszenie konkursowe

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA