• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO NR 04/10/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN. 25.10.2023 GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘCIE
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO NR 04/10/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN. 25.10.2023 GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘCIE

19 października, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: świadczenia zdrowotne realizowane przez Pielęgniarki w jednostkach organizacyjnych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Zakres I: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki zapewniające całodobową opiekę pielęgniarską w Oddziale Urologii 

Zakres II: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki zapewniające całodobową opiekę pielęgniarską w Izbie Przyjęć

Zakres III: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki zapewniające całodobową opiekę pielęgniarską w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Zakres IV: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki na Bloku Operacyjnym

Ogłoszenie konkursowe

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz Oferty

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA