• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE KLINICZNYM PERINATOLOGII I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ NR. 04/01/2024 (SKŁ. OFERT. DO DNIA 07.02.2024R. GODZ. 11.00) – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE KLINICZNYM PERINATOLOGII I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ NR. 04/01/2024 (SKŁ. OFERT. DO DNIA 07.02.2024R. GODZ. 11.00) – ROZSTRZYGNIĘTY

30 stycznia, 2024

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. Zegadłowicza 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

rodzaj świadczeń: leczenie szpitalna

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub specjalistę w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, specjalistę w dziedzinie perinatologii lub lekarza w trakcie specjalizacji.

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki

formularz oferty

Ogłoszenie rozstrzygniecia