• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ NR 01/01/2024 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 12.01.2024 GODZ. 9.00) – ROZSTRZYGNIĘCIE
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ NR 01/01/2024 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 12.01.2024 GODZ. 9.00) – ROZSTRZYGNIĘCIE

8 stycznia, 2024

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. ZEGADŁOWICZA 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres  : udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i w innych Oddziałach o profilu zachowawczym przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii, w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza ze specjalizacją rehabilitacja medyczna.  

Ogłoszenie konkursu

szczegółowe warunki

formularz oferty

ogłoszenie rozstrzygnięcia