• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI LECZENIA BÓLU PRZY UL. SZPITALNEJ 1 NR 02/05/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 02.06.2023 GODZ. 09:00) – ROZSTRZYGNIĘCIE
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI LECZENIA BÓLU PRZY UL. SZPITALNEJ 1 NR 02/05/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 02.06.2023 GODZ. 09:00) – ROZSTRZYGNIĘCIE

19 maja, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zakres : udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni leczenia bólu przy ul. Szpitalnej 1 przez lekarzy specjalistów z dziedziny neurologii lub anestezjologii, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny paliatywnej, lun neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii, lub onkologii klinicznej, lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej, lub neurologii.

Ogłoszenie konkursowe

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

Ogłoszenie rozstrzygnięcia