• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE SWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI NEONATOLOGII I PATOLOGII NOWORODKA NR 08/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 28.12.2023 GODZ. 11.00) – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE SWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI NEONATOLOGII I PATOLOGII NOWORODKA NR 08/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 28.12.2023 GODZ. 11.00) – ROZSTRZYGNIĘTY

22 grudnia, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. ZEGADŁOWICZA 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: specjalistyczne leczenie ambulatoryjne

Zakres  : udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neonatologii i Patologii Noworodka przez specjalistę w dziedzinie neonatologii lub pediatrii, lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w pracy w Oddziale lub Poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego. 

OGŁOSZENIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

FORMULARZ OFERTY

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA