• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU PR-S, NR 01/06/2024 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 17.06.2024. GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU PR-S, NR 01/06/2024 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 17.06.2024. GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘTY

6 czerwca, 2024

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

Zegadłowicza 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

 

rodzaj świadczeń: specjalistyczne leczenie ambulatoryjne

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu PR-S w obiekcie przy ul. Szpitalnej 1, przez lekarzy specjalistów, lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki

Formularz oferty

ogłoszenie rozstrzygnięcia