• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI REHABILITACYJNEJ SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO NR 04/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 18.12.2023. GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘCIE
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI REHABILITACYJNEJ SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO NR 04/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 18.12.2023. GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘCIE

12 grudnia, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. ZEGADŁOWICZA 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: świadczenia zdrowotne inne niż leczenie szpitalne

Zakres  : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii i medycyny fizykalnej.

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA