• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH ŁĄCZONYCH DYŻURÓW W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM DLA CHORYCH SOMATYCZNIE I ODDZIALE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ – NR 03/04/2023 (SKŁADNIE OFERT DO DNIA 05.05.2023 GODZ. 14:30) UNIEWAŻNIENIE
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH ŁĄCZONYCH DYŻURÓW W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM DLA CHORYCH SOMATYCZNIE I ODDZIALE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ – NR 03/04/2023 (SKŁADNIE OFERT DO DNIA 05.05.2023 GODZ. 14:30) UNIEWAŻNIENIE

26 kwietnia, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres : udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach łączonych dyżurów w Oddziale Psychiatrycznym dla Chorych somatycznie i Oddziale Rehabilitacji neurologicznej
oraz udzielanie konsultacji w innych jednostkach organizacyjnych Szpitala przez lekarzy specjalistów , lekarzy specjalistów 1 stopnia,
lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, w dziedzinie chorób wewnętrznych,
w dziedzinie neurologii i rehabilitacji neurologicznej.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie konkursowe

Formularz Oferty

Szczegółowe warunki konkursu

Ogłoszenie rozstrzygnięcia