• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, NR 01/07/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 25.07.2023 GODZ. 14:00)- Przedłużenie terminu składania ofert
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, NR 01/07/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 25.07.2023 GODZ. 14:00)- Przedłużenie terminu składania ofert

28 lipca, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym, Oddziale Klinicznym Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej, Pracowni Endoskopii i Kolonoskopii oraz udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć przez lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii.

Ogłoszenie Konkursu

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

Przedłużenie terminu składania ofert

Rozstrzygnięcie Konkursu