• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH NR 03/05/2024 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 11.06.2024. GODZ. 10.00) – UNIEWAŻNIONY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH NR 03/05/2024 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 11.06.2024. GODZ. 10.00) – UNIEWAŻNIONY

28 maja, 2024

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

Zegadłowicza 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

 

rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznym i Internistycznej Izbie Przyjęć przez lekarzy specjalistów z dziedziny chorób wewnętrznych

 

pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

Ogłoszenie rozstrzygnięcia