• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU NEUROLOGII NR 01/03/2023 – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU NEUROLOGII NR 01/03/2023 – ROZSTRZYGNIĘTY

15 marca, 2023

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

NR 01/03/2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O. O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111, fax: www.szpital.sosnowiec.pl32 41-30-112,

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres : Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii w

Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, oraz udzielanie

konsultacji w innych oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć przez

lekarzy specjalistów z dziedziny neurologii.

Szczegółowe warunki konkurrsu Oddział Neurologii

Formularz oferty Oddział Neurologii

Ogłoszenie – Oddział Neurologii

Rozstrzygnięcie Konkursu