• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU NEUROLOGII NR 05/01/2023 – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU NEUROLOGII NR 05/01/2023 – ROZSTRZYGNIĘTY

3 lutego, 2023

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 05/01/2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres I: Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii przez  lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z dziedziny neurologii w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, oraz udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć przez lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z dziedziny neurologii.

Zakres II: Kierowanie Oddziałem   Neurologii  z Pododdziałem Udarowym  przez lekarza  specjalistę  z dziedziny neurologii  i udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii przez  lekarza specjalistę w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, oraz udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć przez lekarza  specjalistę z dziedziny neurologii.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie Konkursu

Szczegółowe Warunki Konkursu

Formularz Oferty

Rozstrzygnięcie Konkursu