• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU NEUROLOGII NR 06/12/2022 ( SKŁADANIE OFERT DO DNIA 27.12.2022 GODZ. 12:00)
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU NEUROLOGII NR 06/12/2022 ( SKŁADANIE OFERT DO DNIA 27.12.2022 GODZ. 12:00)

20 grudnia, 2022

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 06/12/2022

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

 

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii przez lekarzy, lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z dziedziny neurologii w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Izbie Przyjęć i w innych jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówieniu

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie konkursu Neurologia

Szczegółowe warunki konkursu Neurologia

Formularz oferty Neurologia

Wzór umowy Neurologia