• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII NR 08/12/2022 – Rozstrzygnięty
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII NR 08/12/2022 – Rozstrzygnięty

13 stycznia, 2023

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 08/12/2022

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie otolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii oraz pacjentom Izby Przyjęć i innych oddziałów szpitalnych Udzielającego zamówienie i Izbie Przyjęć przez lekarzy specjalistów otolaryngologii.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie konkursowe

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

Wzór umowy Otolaryngologia

Ogłoszenie Rozstrzygnięcia Konkursu