• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PORADNI PSYCHOTERAPII I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NR 07/03/2023 – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PORADNI PSYCHOTERAPII I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NR 07/03/2023 – ROZSTRZYGNIĘTY

3 kwietnia, 2023

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 07/03/2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O. O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111, fax: 32 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie ambulatoryjne

Zakres : Udzielanie świadczeń zdrowotnych terapii uzależnienia od alkoholu lub współuzależnienia w Poradni Psychoterapii i Leczenia Uzależnień od Alkoholu przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz Oferty

Rozstrzygnięcie Konkursu