• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PSYCHIATRII W DZIENNYM ODDZIALE LECZENIA UZALEŻNIEŃ NR 03/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN.15.12.2023 GODZ. 13.30) – ROZSTRZYGNIĘCIE
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PSYCHIATRII W DZIENNYM ODDZIALE LECZENIA UZALEŻNIEŃ NR 03/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN.15.12.2023 GODZ. 13.30) – ROZSTRZYGNIĘCIE

12 grudnia, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. ZEGADŁOWICZA 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: świadczenia zdrowotne inne niż leczenie szpitalne

Zakres  : udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii przez lekarza specjalistę z dziedziny psychiatrii w Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Ogłoszenie konkursowe

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

Ogłoszenie rozstrzygnięcia