• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PSYCHIATRII W PORADNI PSYCHOTERAPII LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD TECHNOLOGII CYFROWYCH NR 05/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN.19.12.2023 GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘCIE
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PSYCHIATRII W PORADNI PSYCHOTERAPII LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD TECHNOLOGII CYFROWYCH NR 05/12/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DN.19.12.2023 GODZ. 10.00) – ROZSTRZYGNIĘCIE

13 grudnia, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. ZEGADŁOWICZA 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie ambulatoryjne

Zakres  : udzielanie świadczeń zdrowotnych z dziedziny psychiatrii w Poradni Psychoterapii Leczenia Uzależnień od Technologii Cyfrowych w ramach programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z technologii cyfrowych oraz ich rodzin przez lekarza specjalistę z dziedziny psychiatrii. 

Ogłoszenie konkursowe

Szczegolowe warunki konkursu

Formularz Oferty

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA