• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU UROLOGII W PORADNI UROLOGICZNEJ NR 05/03/2023 – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU UROLOGII W PORADNI UROLOGICZNEJ NR 05/03/2023 – ROZSTRZYGNIĘTY

31 marca, 2023

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 05/03/2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O. O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111, fax: 32 41-30-112

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: specjalistyczne leczenie ambulatoryjne

Zakres : Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Poradni Urologicznej przez lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z dziedziny urologii.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie konkursowe

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

Rozstrzygnięcie Konkursu