Pielęgniarki i ratownicy medyczni w Izbie Przyjęć

31 lipca, 2020

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

poszukuje

PIELĘGNIAREK I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

w Izbie Przyjęć w obiekcie przy ul. Zegadłowicza 3

Oferujemy:

  • dobre warunki pracy,

  • elastyczny czas pracy,

  • pracę w zreorganizowanej jednostce umożliwiającej rozwój.

Wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje wraz z ofertą należy składać:

osobiście w siedzibie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., w Sekretariacie (III piętro) budynku przy ul. Szpitalnej 1

– pocztą na adres szpitala z dopiskiem:

oferta: Pielęgniarka/ratownik medyczny – Izba Przyjęć

Zapraszamy do kontaktu: Dział Kadr i Płac

tel.: (32) 41 30 144, (32) 41 30 141, (32) 41 30 140

Klauzula Informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu; 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1; e-mail: sekretariat@szpital.sosnowiec.pl centrala tel.; 32 41 30 100

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Sosnowieckim Szpitali Miejskim sp. z o.o. e-mail: iodo@szpital.sosnowiec.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia postępowania.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczania, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia, prowadzenia postępowania, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 na potrzeby przeprowadzenia postępowania”.