• Strona główna
  • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA W SOSNOWIECKIM SZPITALU MIEJSKIM (SKŁADANIE OFERT DO 17.07.2024R. GODZ. 10.00)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA W SOSNOWIECKIM SZPITALU MIEJSKIM (SKŁADANIE OFERT DO 17.07.2024R. GODZ. 10.00)

11 lipca, 2024

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. ZEGADŁOWICZA 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

 

Zaprasza do złożenia ofert:

Zakres: świadczenie usług ochrony mienia 

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług związanych z ochroną mienia za pomocą narzędzi, materiałów i środków otrzymanych od Zamawiającego.

Zaproszenie

Formularz oferty

Oświadczenie