• Strona główna
  • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT O ŚWIADCZENIE USŁUG INSPEKTORA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – (SKŁADANIE OFERT DO DN.29.12.2023r. GODZ.09.00)
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT O ŚWIADCZENIE USŁUG INSPEKTORA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – (SKŁADANIE OFERT DO DN.29.12.2023r. GODZ.09.00)

27 grudnia, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

Zaprasza do złożenia ofert:

„ŚWIADCZENIE USŁUG INSPEKTORA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej, który odpowiada za organizację i nadzór nad realizacją zadań związanych z ochroną przeciwpożarową budynków szpitala oraz nadzór nad gospodarką i sprawnym działaniem sprzętu przeciwpożarowego.

 

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Oświadczenie