• Strona główna
  • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH – (SKŁADANIE OFERT DO DN.19.12.2023r. GODZ.13.30) – ROZSTRZYGNIĘCIE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH – (SKŁADANIE OFERT DO DN.19.12.2023r. GODZ.13.30) – ROZSTRZYGNIĘCIE

15 grudnia, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

 

Zaprasza do złożenia ofert:

Zakres: świadczenie usług przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Opis przedmiotu zamówienia:

Kierowanie pojazdem uprzywilejowanym polegające na przewozie pacjentów oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych, podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na podstawie zleceń wystawionych przez lekarza prowadzącego. Transport rzeczy.

zaproszenie

Formularz oferty

Oświadczenie

Ogloszenie rozstrzygniecia