• Strona główna
  • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KIEROWANIU POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 07.06.2024 GODZ. 09.00) – rozstrzygnięto
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KIEROWANIU POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 07.06.2024 GODZ. 09.00) – rozstrzygnięto

4 czerwca, 2024

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. ZEGADŁOWICZA 3, 41-200 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

 

Zaprasza do złożenia ofert:

Zakres: świadczenie usług przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Opis przedmiotu zamówienia:

Kierowanie pojazdem uprzywilejowanym polegające na przewozie pacjentów oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych, podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na podstawie zleceń wystawionych przez lekarza prowadzącego. Transport rzeczy.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Oświadczenie

Ogłoszenie