• Strona główna
  • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, W TYM WYKONYWANIA ZADAŃ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH – (SKŁADANIE OFERT DO DN.17.11.2023r. GODZ.11.00) – ROZSTRZYGNIĘTY
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, W TYM WYKONYWANIA ZADAŃ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH – (SKŁADANIE OFERT DO DN.17.11.2023r. GODZ.11.00) – ROZSTRZYGNIĘTY

13 listopada, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

 

Zaprasza do złożenia ofert:

Zakres: udzielanie świadczeń w zakresie ochrony danych osobowych, w tym wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych osobowych, w tym realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. w restrukturyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

OGLOSZENIE ROZSTRZYGNIECIA