• Strona główna
  • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE PERINATOLOGII I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ (TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 25.08.2023 DO GODZ. 10.00)
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE PERINATOLOGII I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ (TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 25.08.2023 DO GODZ. 10.00)

31 lipca, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

Zaprasza do złożenia ofert:

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia w Oddziale Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej przez:

  • specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii
  • specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty