Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

16 lipca, 2015

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości będących własnością Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w Sosnowcu

Oznaczenie nieruchomości wg lokalizacji, księgi wieczystej, katastru nieruchomości: nieruchomość zlokalizowana w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej działka nr ew. 1288/3 obręb Zagórze, objęta Księgą Wieczystą KA1S/00043952/0

Dokument źródłowy.