Ogłoszenie Prokuratury Rejonowej Sosnowiec- Południe.

10 lutego, 2011

W dniach od 21 do 25 lutego 2011 roku
 

w godzinach od 8.00 do 15.00
 

w ramach obchodów

„Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”
 

wyznaczeni prokuratorzy będą udzielali bezpłatnych porad
 

w siedzibie Prokuratury Rejonowej Sosnowiec- Południe
 

w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 1