• Strona główna
  • Aktualności
  • Ogłoszenie w sprawie planowanego zniszczenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym oraz możliwości jej odbioru
Ogłoszenie w sprawie planowanego zniszczenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym oraz możliwości jej odbioru

14 czerwca, 2022

Ogłoszenie Prezesa Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji w Sosnowcu, w sprawie planowanego zniszczenia Indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym oraz możliwości jej odbioru

 

Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015, poz. 581 ze zm.),  ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 159 ze zm.) Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, informuje, że planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej (historie chorób) z n/w placówek:

  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Sosnowcu, Szpital Nr 5, Sosnowiec – Zagórze
  1. Szpitalna 1, Szpital Nr 1 ul. Zegadłowicza 3 – historie chorób z lat 2001 r. (obecnie Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o. o. w restrukturyzacji w Sosnowcu ul Szpitalna 1),

historie choroby z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z  lat 1999 r. ( były Szpital nr 2)

Osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji medycznej, planowanej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmierci pacjenta osoba przez niego upoważniona do odbioru dokumentacji w przypadku jego zgonu) mogą odebrać dokumentację po kontakcie z Archiwum Szpitala.

Pisemne wnioski (wzór wniosku dostępny TUTAJ) o wydanie dokumentacji planowej do zniszczenia należy kierować na adres:

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji w Sosnowcu ul. Szpitalna 1

Odbiór w/w dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w Szpitalu, okazaniu dokumentu tożsamości, potwierdzającego uprawnienie do odbioru oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia.

Wszelkich informacji dotyczących planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod numerami telefonów: (32) 41 30 170  i  (32) 41 30 521