Ograniczenia odwiedzin pacjentów

16 października, 2021

Informacja w sprawie ograniczenia odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych

  1. Ze względu na zagrożenie epidemiczne  do odwołania wprowadzono zakaz osobistych odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych, z zastrzeżeniem ust. 3.
  2. Zachowuje się dostęp do komunikacji telefonicznej lub listownej według dotychczasowych zasad.
  3. Zachowuje się możliwość odwiedzin osobistych w przypadku:
  • – wizyty pożegnalnej u pacjentów w stanie agonalnym,
  • – opieki nad pacjentem, u którego nieobecność opiekuna / osoby bliskiej może powodować stres, a tym samym ograniczać efekty leczenia lub pogarszać jego stan zdrowia, w tym:
  • a) z chorobą otępienną (np. chorobą Alzheimera),
  • b) niepełnosprawnością intelektualną,
  • c) całościowym zaburzeniem rozwojowym (np. autyzmem),
  • d) chorobą psychiczną (w przypadku hospitalizacji niezwiązanej z leczeniem tej choroby).