Pacjencie stosuj antybiotyki rozważnie !

24 maja, 2019

W ramach współpracy z Będzińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, w ubiegłym tygodniu, Koordynator Działu Epidemiologii Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego przeprowadziła wykład dla seniorów. Pani Katarzyna Skibińska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego przybliżyła słuchaczom temat dotyczący zasad racjonalnej antybiotykoterapii. Uczestnicy spotkania starali się odpowiedzieć na pytanie, czy antybiotyki to błogosławieństwo czy przekleństwo ? – tak bowiem brzmiał tytuł  wystąpienia.

Pani Koordynator opowiedziała o historii powstania antybiotyków, przedstawiła podstawy działania tych leków, nakreśliła problem narastania lekooporności oraz wskazała przyczyny tego zjawiska. Podkreśliła że każdy pacjent powinien być świadomy powagi tego problemu, gdyż zakażenie szczepami lekoopornymi może przytrafić się każdemu z nas.

Wykładowczyni  podkreśliła, że skuteczne leczenie antybiotykiem zależy w dużej mierze od samego chorego – od przyjmowania antybiotyku w zalecanej dawce, przez czas określony przez lekarza, bez kończenia terapii, gdy tylko poczujemy się lepiej. Pani Katarzyna wyjaśniła, dlaczego przestrzeganie zaleceń jest takie istotne, podkreślała także, iż świadomość i edukacja dotycząca właściwego przyjmowania leków ma duży wpływ na cały proces leczenia i zdrowienia zarówno w środowisku szpitalnym jak podczas kuracji w domu.

3Wiek_20190524