Ogłoszono przetarg na budowę bloku

28 kwietnia, 2016

Dnia 28. kwietnia Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. ogłosił przetarg na robotę budowlaną na wykonanie obiektu budowlanego pn.: „Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu”