• Strona główna
  • Aktualności
  • Podpisanie umowy na realizację robót budowlanych pomieszczenia Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.
Podpisanie umowy na realizację robót budowlanych pomieszczenia Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

19 lipca, 2011

W dniu 18.07.2011 r. została podpisana umowa na realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa, modernizacja pomieszczenia oddziału chirurgii urazowo – ortopedycznej 2-go piętra segmentu C obiektu nr II Szpitala Miejskiego na dz. Nr 4373.11 przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu” będące kontynuacją zadania pn.„Projekty budowlane i przebudowa budynków szpitalnych w tym oddziałów szpitalnych wraz z przynależną infrastrukturą i wyposażeniem przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 – realizacja w etapach..” z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Budowlanym „REN-BUD” Spółka z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

 

Roboty budowlane związane z powyższym zadaniem będą zrealizowane w okresie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy tj do dnia 18.12.2011 r. w następujących po sobie etapach:

Etap I – roboty budowlane w części wschodniej II p segmentu C (odcinek pielęgnacyjny II) począwszy od pomieszczenia oznaczonego w dokumentacji projektowej nr C 2.71 -szyb windowy

Etap II – malowanie pomieszczeń w istniejących pomieszczeniach o/chirurgii urazowo-ortopedycznej

Etap III – roboty budowlane w części zachodniej II p segmentu C (odcinek pielęgnacyjny I)

 

Koszt realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa, modernizacja pomieszczenia oddziału chirurgii urazowo – ortopedycznej 2-go piętra segmentu C obiektu nr II Szpitala Miejskiego na dz. Nr 4373.11 przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu” wynosi:
netto: 2 391 841,46 zł
+ należny podatek VAT: 517 808,87 zł
brutto: 2 909 650,33 zł

 

Podpisanie umowy