Podziękowanie

19 sierpnia, 2022

Zarząd Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Sosnowcu

pragnie wyrazić podziękowanie firmie Sumitomo Heavy Industries, Ltd. za przekazanie w formie darowizny

artykułów spożywczych, higienicznych oraz środków czystości

z przeznaczeniem dla mieszkańców Ośrodka Pomocy dla Ukrainy.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni za udzieloną pomoc!